Informe del Síndic de Greuges, sobre la problemàtica de les autopistes i els peatges a Catalunya

Post date: Dec 17, 2015 11:45:49 AM

Adjunt el recent informe -octubre de 2015- del Síndic de Greuges, sobre la problemàtica de les autopistes i els peatges a Catalunya, amb diverses referències a temes que són del interès de MOBcat.

Informe Síndic