El perquè de MOBcat

Post date: Nov 25, 2015 10:13:01 PM

Hem constituït MOBcat com una unió de plataformes amb l’objectiu d’unir esforços, cercar sinergies i fer un front comú d’acció ciutadana per un canvi de les polítiques de mobilitat i d’infraestructures cap un nou model al servei del ciutadà i del teixit productiu de manera més segura, sostenible, social, funcional, justa, participativa i transparent. Respectuosa amb el territori i la qualitat de vida. El nostre país és una de les regions més dinàmiques d'Europa, el seu passat industrial, juntament amb l'important sector turístic que s'ha generat els darrers anys són els pilars d'una economia potent, malgrat estar enmig d'una crisi. Aquest dinamisme permetria i alhora requeriria unes infraestructures de mobilitat d'alta qualitat. Malauradament, històricament diversos factors han portat a la situació de desgavell actual. Catalunya pateix un dèficit important d'inversions en ferrocarril, tant pel transport de persones, com de mercaderies. Per contra disposem d’una important xarxa viaria, però amb una gestió del tot irracional amb vies de pagament altament segures i infrautilitzades paral·leles a vies sobrecarregades i amb una alta sinistralitat.

Al dèficit d’inversions si suma la falta d’entesa entre administracions, conflictes de competències i una greu manca de govern, model territorial, urbanístic i social. L’interès i els diners públic esdevé segrestat pels interessos extractius de l’especulació urbanística, les constructores, entitats financeres i concessionàries, que ens ha portat a l’actual model de mobilitat basat en el vehicle privat i a la situació actual d’endeutament, amb uns costos socials, econòmics, laborals, ambientals i en vides humanes insuportables. 186 morts, 2.000 ferits greus, de un total de 12.000 a les nostres vies interurbanes és la factura del 2013. La gran majoria a les carreteres convencionals, amb trams urbans, on han de conviure vianants, ciclistes, cotxes i camions, sense la seguretat, ni capacitat necessària, disposant molts cops de vies paral·leles infrautilitzades, amb peatges dissuasius i altament amortitzades.

Les concessionàries a Catalunya tenen cada any importants beneficis que no reverteixen, com en altres països, en millorar i ampliar tota la resta d’infraestructures. D'altra banda, la Generalitat destina una notable inversió anual a bonificar diferents peatges i compensar les concessionàries que tenen clàusules addicionals de mínims garantits per disminució de trànsit.

No en tenim cap dubte que el futur model passa pel pagament per l’ús de les vies de tots els vehicles, assumint el seu manteniment i les despeses derivades de la congestió, contaminació i soroll. Així com per la gestió del trànsit seguint les directives europees com ja tenen molts països, sabent que és possible gestionar-ho d’una manera eficient amb les tecnologies actuals, però de manera equilibrada i justa, sense que això sigui només un cost més als molts que ja té l’usuari, si no un sistema més just i eficient i que faciliti el canvi modal i l’ús del transport públic sempre que es disposi prèviament d’alternatives mínimament competitives en aquest mitjà.

És per denunciar tot aquest seguit de despropòsits i desgovern en la gestió de les infraestructures de mobilitat del nostre país que neix MOBcat, la Unió de Plataformes de la mobilitat, per ser present i aglutinar tots els moviments que hi ha arreu del territori, per poder participar allà on es prenen les decisions i reclamar un nou paradigma de mobilitat pel nostre país.

Ens unim a MOBcat, per exigir i treballar plegats:

  • Per una millor planificació i gestió de les infraestructures de mobilitat a Catalunya; Cal tenir en compte la veu dels territoris, valorar tots els estudis possibles i les alternatives que es proposin com a solució a les problemàtiques que esdevinguin.
  • Per fer realitat les actuacions més urgents per reduir la sinistralitat en els punts negres i resoldre els greuges d’accessibilitat i seguretat que pateixen determinats territoris, pobles i ciutats del nostre país.
  • Perquè es prioritzi el transport públic i en especial el ferroviari, arreu del territori de forma assequible i eficient.
  • Per denunciar les actuacions en contra de l’interès públic i concretament per acabar amb els abusos de les concessions prorrogades indefinidament, sense transparència i per canviar de dalt a baix l’actual sistema de concessions i de peatges.
  • Per un model de gestió que prioritzi la millora de les infraestructures, utilitzant els corredors viaris existents, amb l’objectiu de protegir el paisatge i l’entorn natural del nostre territori.
  • Per obrir el debat públic i fer efectiva la participació de la societat en la definició d’un model territorial més sostenible econòmicament i mediambientalment. Més cohesionat, equilibrat i basat en un transport públic, més racional, transparent i al servei de l’interès general, al servei del ciutadà.

MOBcat Unió de Plataformes de Catalunya

Plataforma No+ Morts a la C-55 (Bages-Baix Llobregat) - No vull Pagar C-32 (Baix Penedès-Garraf) - Coordinadora Preservem el Maresme (Maresme) - Aturem la C-32 (La Selva) - Plataforma Estació Premià (Maresme) - Prou Peatges Maresme (Maresme) - ADENC (Vallès Occidental) - novullpagar.cat (Catalunya) - Prou Peatges (Catalunya)

www.mobcat.cat